Skip Navigation Links

Aalborg Triathlon Klubs konkurrencetøj er orange Fusion tøj

I 2018 forventes nyt klubtøj med nye farver 
 
I 2013 har Aalborg Triathlon Klub skiftet farve på klubbens konkurrencetøj. Det betyder at det forventes at alle medlemmer, der deltager i konkurrencer under klubbens navn, stiller op i orange Fusion tøj.
Desuden betinger enhver deltagelse i klubbens fælleskørsel at man deltager i det nye tøj i pågældende konkurrence.
Det er er krav fra Dansk Triathlon Forbund at klubbens officielle konkurrencetøj benyttes ved alle DM konkurrencer.
 
Sponsorer
Følgende beskriver reglerne for tryk af egne sponsorer på klubtøjet.
Egne sponsorer må ikke være i strid med klubbens sponsorer, som er Bikebuster Aalborg og Fusion Sport. Dvs. andre sportsbutikker tilladesikke trykt på tøjet.
Alle sponsorer skal godkendes af bestyrelsen. Send en mail til bestyrelse@aalborgtri.dk
Vælger et medlem alligevel at stille op i en konkurrence med konkurrerende sponsorer på tøjet, er det ikke tilladt at benytte klubtøj. Klubbens navn/logo må altså ikke kædes sammen med konkurrerende sponsorer.
Har man i forvejen tøj med konkurrerende sponsorer bedes man undlade enhver brug af dette tøj i alle klubsammenhænge (træning, konkurrence osv.).
Sponsortryk må placeres indenfor de markerede områder på nedenstående billeder. Dog må logoerne tilsammen (hvis der er flere sponsorer) arealmæssigt ikke fylde mere end klubbens logo på hhv. for-og bagside. På forsiden må arealet være 18 cm x 15 cm og på bagsiden 18 cm x 15 cm.

   
  
Triathlon Top og Tri Power Tight Pocket version
   
   
Multisport Suit