Fælleskørsel 2016


Klubben tilbyder igen i år fælles kørsel til en række stævner rundt om i landet.

Der er tilmelding søndag kl. 18 weekenden før stævnet. Efter tilmelding er ikke muligt.

Der er som udgangs punkt afgang fra Skovdalen, med mindre i selv kan blive enige om noget andet indbyrdes i bilen.

Der ydes tilskud fra klubben efter følgende km sats, kørsel med cykelholder 3,80 kr/km, kørsel uden cykelholder 3 kr/km.

Hvis der ikke er nogen tilmeldt med bil, bliver der ikke fælles kørsel til det stævne.

Man aftaler indbyrdes i bilen hvornår man vil køre af sted, men der skal tages hensyn så dem der skal køre tidligst kommer frem i god tid.

Man skal stille op i klub tøj og stille op for Aalborg Triathlon klub for at deltage i fælleskørsel.

Når man skal have udbetalt kørsel skal man sende en mail til Mads K (kasserer) indeholde følgende:


  • Hvis bil det er

  • Nummerplade

  • Hvem der var med i bilen

  • Hvorfra og til man har kørt og dato

  • Konto og reg nummer på hvem beløbet skal udbetales til